Fógra Maidir le Treor ón Aire Maidie le Halt 31 Den Acth un Pleanail agus Forbairt, 2000 (Arna Leasú) Plean Forbartha Chontae na Gaillimhe 2022-2028.

Dúnta27 D.F., 2022, 8:01am - 27 D.F., 2022, 8:02am

Ordachán de bhun Alt 31
 

D’eisigh an tAire Stáit ag an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, agus é ag cur i bhfeidhm na gcumhachtaí a bhronnann alt 31 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú) (“an tAcht”) air, agus mar thoradh ar mholadh a rinne Oifig an Rialálaí Pleanála dó faoi alt 31AN(4) den Acht, Ordachán do Chomhairle Chontae na Gaillimhe maidir le nithe a bhaineann le Plean Forbartha Chontae na Gaillimhe 2022-2028 dar dáta an 28 Meán Fómhair 2022. Dá bharr sin leasófar gach zónáil, cuspóir beartais agus foráil bhreise ab ábhar don Treoir dá réir sin. Tá cóip den Treoir in Aguisín 11.

Íoslódáil an tOrdachán